วัดเก่าแก่เมืองปราจีน วัดบางคาง

วัดบางคาง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองปราจีนบุรี และ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย วันนี้ หวยสด เราจึงจะขอพาเพื่อน ๆ ไปยังวัด บางคางแห่งนี้ ที่นอกจากจะมีประวัติที่น่าศึกษาแล้ว ที่วัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจ น่ามาชม น่ามาสักการะ มากมาย จะเป็นอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ชวนมารู้จักกับวัดมั่งคั้ง หรือ วัดบางคาง

รู้จักกับวัด บางคาง

วัด บางคาง ตั้งอยู่ที่ ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี มีอายุประมาณ 140 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อกับสมัยธนบุรี โดยคำว่า “ บางคาง ” เป็นคำในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียงเรียกเมืองปราจีน ว่า “ มั่งคั้ง ” ต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นคำว่า “ บางคาง ” นั่นเอง

วัดบางคาง

ความสำคัญของวัด บางคาง

วัด บางคาง เคยเป็นที่ตั้งค่ายพักแรม ของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เดินทางออกจาก กรุงศรีอยุธยา มาทางทิศตะวันออก มาถึงบ้านพรานนก จึงให้ทหาร ไปจัดหาเสบียงมาไว้ในกองทัพ แล้วได้พบกับทหารของพม่า ที่รักษาเมืองปราจีน ยกพล สวนทางมาจากบางคาง แล้วได้เกิดการปะทะกันขึ้น จากนั้นจึงยกพลไปทางนาเริ่ง และ เมืองนครนายก ผ่านด่านบ้านกบแจะ ข้ามลำน้ำเมืองปราจีนบุรี ได้ ไปตั้งพักอยู่ทางชายดงศรีมหาโพธิ ฟากตะวันออก คือ “บ้านบางคาง แขวงเมืองปราจีน” นั่นเอง

ที่มา : https://www.tripniceday.com/place/

สิ่งที่น่าสนใจของวัด บางคาง

อุโบสถวัด บางคาง   เป็นวิหารที่สวยงาม ประดับลวดลายรอบด้าน มีสิ่งที่แปลกแตกต่างจากอุโบสถของวัดอื่น ๆ คือ หลังคาของอุโบสถ ที่ทำด้วยขวดน้ำ อัดลมสีเขียวแทนการใช้กระเบื้อง

วัดบางคาง

ที่มา : http://iceman4052.blogspot.com/2017/06/140.html

พระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระเจ้าตากสินมหาราช : วัด บางคาง เป็นเพียงวัดเดียว ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีพระบรมรูป หรือ พระบรมราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วย ที่วัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ ในการกู้เอกราชของพระเจ้าตาก ที่เคยมาตั้งกองทับอยู่ ณ วัด บางคาง แห่งนี้

พระพุทธรูปปางลีลาวัด บางคาง : พระพุทธรูปปางลีลา พร้อมพระอัครสาวก เบื้องซ้าย และ ขวา

วัดบางคาง

ที่มา : เฟสบุ๊ค วัด บางคาง

วัด บางคาง เป็นอีกหนึ่งวัด ที่ใครไปมาที่จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ เนื่องจาก เป็นวัดที่เก่าแก่ และ มีประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ เอกราช ของพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย มาที่วัดนี้ นอกจากจะได้สักการะพระพุทธรูปแล้ว ยังได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย ที่มีที่วัดเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ อุโบสถของวัด บางคาง และ พระพุทธรูปปางลีลา ที่ยืนเด่น เป็นสง่าอยู่ภายในวัด อีกด้วย ใครที่มีโอกาส มายังจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ชาว หวยสด ก็อย่าลืมแวะมาที่วัด บางคาง แห่งนี้กันด้วยนะคะ